Mater - cyfarfodydd

SOCIAL CARE & HEALTH SCRUTINY COMMITTEE ANNUAL REPORT 2021/22

Cyfarfod: 05/10/2022 - Pwyllgor Craffu Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol (eitem 8)

8 ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR CRAFFU GOFAL CYMDEITHASOL AC IECHYD 2021/22 pdf eicon PDF 129 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Pwyllgor yn ystyried Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Craffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd 2021/22. Paratowyd yr adroddiad hwn er mwyn cydymffurfio ag Erthygl 6.2 o Gyfansoddiad y Cyngor sy'n nodi bod yn rhaid i bob Pwyllgor Craffu baratoi adroddiad blynyddol sy'n egluro gweithgareddau'r Pwyllgor dros y flwyddyn flaenorol.

 

Roedd yr adroddiad yn cynnig trosolwg o waith y Pwyllgor yn ystod blwyddyn y cyngor 2021/22 ac yn cynnwys gwybodaeth ynghylch y canlynol:-

 

• Trosolwg o'r blaengynllun gwaith

Y materion allweddol a ystyriwyd

Materion oedd wedi'u cyfeirio at y Bwrdd Gweithredol neu Bwyllgorau Craffu Eraill, neu ganddynt

Adolygiad Gorchwyl a Gorffen

Sesiynau Datblygu

Presenoldeb yr Aelodau yn y cyfarfodydd

 

PENDERFYNWYD bod yr adroddiad yn cael ei dderbyn.