Mater - cyfarfodydd

CRONFA FFYNIANT GYFFREDIN Y DU

Cyfarfod: 25/07/2022 - Cabinet (eitem 5)

5 CRONFA FFYNIANT GYFFREDIN Y DU pdf eicon PDF 116 KB

Dogfennau ychwanegol:

Cofnodion:

Bu'r Cabinet yn ystyried adroddiad a oedd yn manylu ar lefel y cyllid i'w ddarparu i Awdurdodau Lleol ar draws rhanbarth De-Orllewin Cymru yn ystod y 3 blynedd nesaf yn unol â meysydd blaenoriaeth Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

 

Gofynnwyd i'r Cabinet gymeradwyo Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol De-Orllewin Cymru a gyflwynwyd yn Atodiad A i'r adroddiad, a oedd wedi'i gydlynu gan Gyngor Abertawe fel yr Awdurdod arweiniol ar ran rhanbarth y De-orllewin, i gael ei gymeradwyo gan Lywodraeth y DU a rhoi'r Gronfa ar waith ar ôl hynny.

 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL:

 

5.1

Cymeradwyo'r camau a gymerwyd hyd yn hyn i alluogi'r Sir i elwa o Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU;

 

5.2

Cymeradwyo'r Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol ar gyfer De-orllewin Cymru sy'n nodi sut y bydd Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn cael ei defnyddio yn y rhanbarth rhwng 2022/23 a 2024/25, cyn cyflwyno'r cynllun i Lywodraeth y DU.