Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Aelod Cynulliad eu mynychu yn rhinwedd ei swydd fel aelod o’r pwyllgor.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Yn bresennol Yn bresennol
Cyng. Fozia Akhtar1180
Cyng. Sue Allen27220
Cyng. Liam Bowen960
Cyng. Kim Broom20200
Cyng. Cefin Campbell12100
Cyng. Mansel Charles30280
Cyng. Deryk Cundy12110
Cyng. Suzy Curry640
Cyng. Ann Davies14100
Cyng. Karen Davies1280
Cyng. Glynog Davies42410
Cyng. Handel Davies11100
Cyng. Ieuan Davies22180
Cyng. Joseph Davies20200
Cyng. Sharen Davies650
Cyng. Arwel Davies12120
Cyng. Anthony Davies850
Cyng. Emlyn Dole23202
Cyng. Jeff Edmunds630
Cyng. Penny Edwards24181
Cyng. Colin Evans930
Cyng. Hazel Evans39382
Cyng. Linda Evans1193
Cyng. Rob Evans13120
Cyng. Tyssul Evans31301
Cyng. Amanda Fox13110
Cyng. Jeanette Gilasbey29270
Cyng. Deian Harries530
Cyng. Carl J. Harris520
Cyng. Tina Higgins1180
Cyng. Ken Howell29281
Cyng Philip Hughes15122
Cyng. Peter Hughes Griffiths14141
Cyng. Andrew James640
Cyng. John James19190
Cyng. Rob James860
Cyng. David Jenkins14144
Cyng. John Jenkins850
Cyng. Gareth John10100
Cyng. Betsan Jones12120
Cyng. Carys Jones19150
Cyng. Dot Jones26260
Cyng. Gary Jones13120
Cyng. Irfon Jones24180
Cyng. Jim Jones1471
Cyng. Alun Lenny15150
Cyng. Jean Lewis24210
Cyng. Ken Lloyd970
Cyng. Kevin Madge18130
Cyng. Shirley Matthews850
Cyng. Andre McPherson1090
Cyng. Giles Morgan1091
Cyng. Eryl Morgan12100
Cyng. Shahana Najmi840
Cyng. Dai Nicholas520
Cyng. Aled Vaughan Owen15120
Cyng. Dorian Phillips20200
Cyng. Susan Phillips16111
Cyng. Darren Price1390
Cyng. John Prosser12120
Cyng. Louvain Roberts970
Cyng. Emlyn Schiavone14102
Cyng. Hugh Shepardson980
Cyng. Alan Speake980
Cyng. Mair Stephens12123
Cyng. Bill Thomas11100
Cyng. Dai Thomas12120
Cyng. Edward Thomas15120
Cyng. Gwyneth Thomas870
Cyng. Gareth Thomas21110
Cyng. Jane Tremlett12100
Cyng. Elwyn Williams17121
Cyng. Dorian Williams1580
Cyng. Eirwyn Williams21190