Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Aelod Cynulliad eu mynychu yn rhinwedd ei swydd fel aelod o’r pwyllgor.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Yn bresennol Yn bresennol
Cyng. Fozia Akhtar860
Cyng. Sue Allen13110
Cyng. Liam Bowen650
Cyng. Kim Broom12120
Cyng. Cefin Campbell13120
Cyng. Mansel Charles18180
Cyng. Deryk Cundy875
Cyng. Suzy Curry530
Cyng. Ann Davies860
Cyng. Karen Davies960
Cyng. Glynog Davies27260
Cyng. Handel Davies770
Cyng. Ieuan Davies15130
Cyng. Joseph Davies14110
Cyng. Sharen Davies541
Cyng. Arwel Davies880
Cyng. Anthony Davies770
Cyng. Emlyn Dole17132
Cyng. Jeff Edmunds640
Cyng. Penny Edwards14111
Cyng. Colin Evans630
Cyng. Hazel Evans23222
Cyng. Linda Evans14132
Cyng. Rob Evans880
Cyng. Tyssul Evans17170
Cyng. Amanda Fox970
Cyng. Jeanette Gilasbey20190
Cyng. Deian Harries410
Cyng. Carl J. Harris430
Cyng. Tina Higgins870
Cyng. Ken Howell15140
Cyng Philip Hughes13112
Cyng. Peter Hughes Griffiths14141
Cyng. Andrew James530
Cyng. John James13130
Cyng. Rob James762
Cyng. David Jenkins13134
Cyng. John Jenkins630
Cyng. Gareth John760
Cyng. Betsan Jones870
Cyng. Carys Jones1170
Cyng. Dot Jones14122
Cyng. Gary Jones11110
Cyng. Irfon Jones14140
Cyng. Jim Jones740
Cyng. Alun Lenny10100
Cyng. Jean Lewis14130
Cyng. Ken Lloyd863
Cyng. Kevin Madge11102
Cyng. Shirley Matthews640
Cyng. Andre McPherson551
Cyng. Giles Morgan651
Cyng. Eryl Morgan760
Cyng. Shahana Najmi530
Cyng. Dai Nicholas430
Cyng. Aled Vaughan Owen770
Cyng. Dorian Phillips13120
Cyng. Susan Phillips930
Cyng. Darren Price650
Cyng. John Prosser761
Cyng. Louvain Roberts650
Cyng. Emlyn Schiavone10100
Cyng. Hugh Shepardson650
Cyng. Alan Speake1090
Cyng. Mair Stephens1380
Cyng. Bill Thomas880
Cyng. Dai Thomas750
Cyng. Edward Thomas840
Cyng. Gwyneth Thomas990
Cyng. Gareth Thomas14110
Cyng. Jane Tremlett12101
Cyng. Elwyn Williams11100
Cyng. Dorian Williams880
Cyng. Eirwyn Williams12110