Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Aelod Cynulliad eu mynychu yn rhinwedd ei swydd fel aelod o’r pwyllgor.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Yn bresennol Yn bresennol
Cyng. Fozia Akhtar520
Cyng. Sue Allen1090
Cyng. Liam Bowen430
Cyng. Kim Broom550
Cyng. Cefin Campbell990
Cyng. Mansel Charles15150
Cyng. Deryk Cundy884
Cyng. Suzy Curry320
Cyng. Ann Davies770
Cyng. Karen Davies550
Cyng. Glynog Davies23220
Cyng. Handel Davies330
Cyng. Ieuan Davies10100
Cyng. Joseph Davies10100
Cyng. Sharen Davies440
Cyng. Arwel Davies330
Cyng. Anthony Davies330
Cyng. Emlyn Dole15150
Cyng. Jeff Edmunds440
Cyng. Penny Edwards1290
Cyng. Colin Evans330
Cyng. Hazel Evans21211
Cyng. Linda Evans11110
Cyng. Rob Evans330
Cyng. Tyssul Evans12120
Cyng. Amanda Fox750
Cyng. Jeanette Gilasbey13130
Cyng. Deian Harries330
Cyng. Carl J. Harris330
Cyng. Tina Higgins540
Cyng. Ken Howell16150
Cyng Philip Hughes951
Cyng. Peter Hughes Griffiths10100
Cyng. Andrew James330
Cyng. John James1070
Cyng. Rob James440
Cyng. David Jenkins11112
Cyng. John Jenkins330
Cyng. Gareth John550
Cyng. Betsan Jones330
Cyng. Carys Jones10100
Cyng. Dot Jones1090
Cyng. Gary Jones330
Cyng. Irfon Jones12110
Cyng. Jim Jones600
Cyng. Alun Lenny10100
Cyng. Jean Lewis11100
Cyng. Ken Lloyd330
Cyng. Kevin Madge11100
Cyng. Shirley Matthews320
Cyng. Andre McPherson550
Cyng. Giles Morgan550
Cyng. Eryl Morgan330
Cyng. Shahana Najmi310
Cyng. Dai Nicholas330
Cyng. Aled Vaughan Owen330
Cyng. Dorian Phillips10100
Cyng. Susan Phillips500
Cyng. Darren Price331
Cyng. John Prosser440
Cyng. Louvain Roberts540
Cyng. Emlyn Schiavone440
Cyng. Hugh Shepardson330
Cyng. Alan Speake320
Cyng. Mair Stephens991
Cyng. Bill Thomas550
Cyng. Dai Thomas440
Cyng. Edward Thomas550
Cyng. Gwyneth Thomas330
Cyng. Gareth Thomas1270
Cyng. Jane Tremlett11110
Cyng. Elwyn Williams12120
Cyng. Dorian Williams330
Cyng. Eirwyn Williams12120