Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Aelod Cynulliad eu mynychu yn rhinwedd ei swydd fel aelod o’r pwyllgor.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Yn bresennol Yn bresennol
Cyng. Fozia Akhtar13100
Cyng. Sue Allen24200
Cyng. Liam Bowen960
Cyng. Kim Broom21210
Cyng. Cefin Campbell17141
Cyng. Mansel Charles28260
Cyng. Deryk Cundy12108
Cyng. Suzy Curry730
Cyng. Ann Davies14110
Cyng. Karen Davies1390
Cyng. Glynog Davies35331
Cyng. Handel Davies13120
Cyng. Ieuan Davies20170
Cyng. Joseph Davies17150
Cyng. Sharen Davies651
Cyng. Arwel Davies11110
Cyng. Anthony Davies1190
Cyng. Emlyn Dole21183
Cyng. Jeff Edmunds750
Cyng. Penny Edwards18132
Cyng. Colin Evans1130
Cyng. Hazel Evans34332
Cyng. Linda Evans15145
Cyng. Rob Evans15130
Cyng. Tyssul Evans32321
Cyng. Amanda Fox1280
Cyng. Jeanette Gilasbey30300
Cyng. Deian Harries520
Cyng. Carl J. Harris630
Cyng. Tina Higgins1080
Cyng. Ken Howell27250
Cyng Philip Hughes18152
Cyng. Peter Hughes Griffiths17172
Cyng. Andrew James530
Cyng. John James16160
Cyng. Rob James1171
Cyng. David Jenkins17177
Cyng. John Jenkins960
Cyng. Gareth John10100
Cyng. Betsan Jones14130
Cyng. Carys Jones17100
Cyng. Dot Jones20192
Cyng. Gary Jones15150
Cyng. Irfon Jones24230
Cyng. Jim Jones1351
Cyng. Alun Lenny13130
Cyng. Jean Lewis22200
Cyng. Ken Lloyd10102
Cyng. Kevin Madge16131
Cyng. Shirley Matthews1060
Cyng. Andre McPherson991
Cyng. Giles Morgan10102
Cyng. Eryl Morgan11110
Cyng. Shahana Najmi640
Cyng. Dai Nicholas510
Cyng. Aled Vaughan Owen13100
Cyng. Dorian Phillips18160
Cyng. Susan Phillips1491
Cyng. Darren Price1190
Cyng. John Prosser1191
Cyng. Louvain Roberts870
Cyng. Emlyn Schiavone15112
Cyng. Hugh Shepardson11100
Cyng. Alan Speake1190
Cyng. Mair Stephens14101
Cyng. Bill Thomas1190
Cyng. Dai Thomas1180
Cyng. Edward Thomas13111
Cyng. Gwyneth Thomas990
Cyng. Gareth Thomas23140
Cyng. Jane Tremlett16141
Cyng. Elwyn Williams18120
Cyng. Dorian Williams1590
Cyng. Eirwyn Williams18170