Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Llun, 16eg Gorffennaf, 2018 10.00 yb, Cyfarfod Penderfyniadau Dirprwy Arweinydd y Cyngor, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Ystafell Gyfarfod Adfywio, Neuadd y Sir, Caerfyddin - Neuadd y Sir

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb

Ni nodwyd unrhyw fynychwyr ar gyfer y cyfarfod hwn