Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 20fed Tachwedd, 2019 10.00 yb, Cyfarfod Penderfyniadau Aelod y Bwrdd Gweithredol dros Diogelu'r Cyhoedd, WEDI EI GANSLO

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb
Cyng Philip Hughes Committee Member Disgwyliedig
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig