Anrhegion a Lletygarwch

 Rhoddion ac achosion o letygarwch wedi'u cofrestru

  • 23/02/2020 - Mynychais Ystafell Lletygarwch Cyngor Sir Caerfyrddin ym Mharc y Scarlets ar 23/02/20 ar gyfer gem Scarlets v Southern Kings. Darparwyd cinio 3 cwrs. Rhodd o £30.00 yn lle pris y bwyd i Apel Elusen Cadeirydd y Cyngor 2019/20. offered by Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin. ; Gwerth £28.5