Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Mercher, 9fed Hydref, 2019 10.00 yb - Cyngor Sir

7.2 RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD ROB JAMES:-