Datgan cysylltiad

 Datganiadau

Cyfarfod:  Dydd Iau, 8fed Tachwedd, 2018 3.30 yp - Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor

1. DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL.


Cyfarfod:  Dydd Iau, 8fed Tachwedd, 2018 3.30 yp - Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor

3. CYMORTH ARIANNOL O'R CRONFEYDD GRANTIAU CANLYNOL: GRONFA CYLLID A DARGEDIR A'R CRONFA'R DEGWM


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 14eg Tachwedd, 2018 10.00 yb - Cyngor Sir

7.2 RHYBUDD O GYNNIG A GYFLWYNWYD GAN Y CYNGHORYDD CEFIN CAMPBELL


Cyfarfod:  Dydd Llun, 3ydd Rhagfyr, 2018 10.00 yb - Bwrdd Gweithredol

5. CYMORTH ARIANNOL O'R CRONFEYDD GRANTIAU CANLYNOL: Y GRONFA CYLLID A DARGEDIR A CHRONFA'R DEGWM


Cyfarfod:  Dydd Llun, 13eg Mai, 2019 10.00 yb - Bwrdd Gweithredol

11. GWAREDU TIR Â RISGIAU CYSYLLTIEDIG - EITHRIEDIG


Cyfarfod:  Dydd Llun, 1af Gorffennaf, 2019 10.00 yb - Bwrdd Gweithredol

7. PARC SGLEFRIO ‘RIOT’


Cyfarfod:  Dydd Mercher, 17eg Gorffennaf, 2019 2.45 yp - Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol.

2. DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL


Cyfarfod:  Dydd Llun, 16eg Medi, 2019 2.00 yp - Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor

5. CRONFA CYCHWYN BUSNES/TWF BUSNES SIR GAERFYRDDIN


Cyfarfod:  Dydd Iau, 3ydd Hydref, 2019 2.00 yp - Cyfarfod Penderfyniadau Arweinydd y Cyngor

3. CYMORTH ARIANNOL O'R CRONFEYDD GRANTIAU CANLYNOL: GRONFA CYLLID A DARGEDIR A'R CRONFA'R DEGWM