Manylion y mater

Trefniadau Llywodraethu a Rheoli - Cwmni Teckal1 o ran Trin Gwastraff Cyngor Sir Caerfyrddin

Cadarnhau trefniadau llywodraethu a rheoli'r cwmni teckal newydd arfaethedig ar gyfer rheoli gwastraff gan gynnwys cytuno ar ei Erthyglau Cymdeithasu.

Math o benderfyniad: Allweddol

Statws Penderfyniad: Recommendations Approved

Hysbysiad o benderfyniad arfaethedig wedi’i gyhoeddi gyntaf: 18/06/2018

Angen penderfyniad: 29 Mai 2018 Yn ôl Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol

Cyswllt: Chris Moore, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol E-bost: cmoore@carmarthenshire.gov.uk.

Penderfyniadau

Dogfennau