Manylion cyswllt

Panel Heddlu a Throseddu Dyfed Powys

Cyng. Lloyd Edwards

13 Maes Seilo
Penrhyncoch
Ceredigion
SY23 3FL

07375498571

lloyd.edwards@ceredigion.gov.uk

Cllr. David Evans

Hafan Gymreig
Bryntirion Lane
Rhayader
Powys
LD6 5LT

cllr.david.evans@powys.gov.uk

Cyng. Keith Evans

Deganwy
Sunny Hill
Llandysul
SA44 4DT

01559 362258

keith.evans@ceredigion.gov.uk

Cllr. Les George

The Mill
Pontdolgoch
Caersws
Powys
SY17 5JE

01686 688231

cllr.les.george@powys.gov.uk

Cyng. Ken Howell

Penlan Fawr
Penboyr
Felindre
Llandysul
SA44 5JF

01559 370555

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Ken Howell fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Ken Howell fel ffeil CSV

KenHowell@sirgar.gov.uk

Cyng. Michael James

Bronllwyn
7 Grove Terrace
St Dogmaels
Cardigan
SA43 3ER

01239 614020

Cllr.mike.james@pembrokeshire.gov.uk

Cllr. Stephen Joseph

105 Charles Street
Milford Haven
Pembrokeshire
SA73 2HW

07789 685035

cllr.stephen.joseph@pembrokeshire.gov.uk

Cyng. Alun Lloyd Jones (Cadeirydd)

Murmur yr Ystwyth
14 Maes Isfryn
Llanfarian
Aberystwyth
SY23 4UG

01970 623661

alun.lloydjones@ceredigion.gov.uk

Cllr. William Powell

Middle Genffordd
Ponbont Road
Talybont
Brecon
LD3 0EH

07703 112113

cllr.william.powell@powys.gov.uk

Cyng. John Prosser

53 Bigyn Road
Llanelli
Carms.
SA15 1NT

07720097892

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. John Prosser fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. John Prosser fel ffeil CSV

JGProsser@sirgar.gov.uk

Ian Roffe (Is-Gadeirydd)

(Ni roddir cyfeiriad)

Cyng. Emlyn Schiavone

11 Brynteg
Pentremeurig
Caerfyrddin
SA31 3ES

01267 231879
07779420626

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Emlyn Schiavone fel Vcard

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Emlyn Schiavone fel ffeil CSV

ESchiavone@sirgar.gov.uk

Cyng. Robert Summons

19 West Street
Rosemarket
Milford Haven
Pembrokeshire
SA73 1JH

01646 600827

cllr.rob.summons@pembrokeshire.gov.uk

Helen Thomas

(Ni roddir cyfeiriad)