Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Penodi Aelodau, 1 meeting
Aelod Yn bresennol
Cyng. Mansel Charles 0
Cyng. Suzy Curry 0
Cyng. Anthony Davies 0
Cyng. Jeff Edmunds 0
Cyng. Tyssul Evans 0
Cyng. Jeanette Gilasbey 0
Cyng. Alan Speake 0