Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Pwyllgor Archwilio, 2 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Kim Broom 1
Cyng. Karen Davies 1
Cyng. Tina Higgins 1
Julie James 1
Cyng. Gareth John 1
Cyng. Giles Morgan 1
Cyng. Louvain Roberts 0
Cyng. Bill Thomas 1
Cyng. Elwyn Williams 1