Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Bwrdd Gweithredol, 6 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Cefin Campbell 5
Cyng. Deryk Cundy 3
Cyng. Glynog Davies 6
Cyng. Emlyn Dole 4
Cyng. Hazel Evans 6
Cyng. Linda Evans 6
Cyng. Peter Hughes Griffiths 6
Cyng Philip Hughes 5
Cyng. David Jenkins 6
Cyng. Dot Jones 2
Cyng. Ken Lloyd 2
Cyng. Kevin Madge 2
Cyng. Mair Stephens 5
Cyng. Jane Tremlett 4