Presenoldeb mewn cyfarfodydd

Bwrdd Gweithredol, 6 meetings
Aelod Yn bresennol
Cyng. Cefin Campbell 6
Cyng. Deryk Cundy 4
Cyng. Glynog Davies 5
Cyng. Emlyn Dole 6
Cyng. Hazel Evans 6
Cyng. Linda Evans 6
Cyng. Peter Hughes Griffiths 6
Cyng Philip Hughes 3
Cyng. David Jenkins 6
Cyng. Darren Price 1
Cyng. Mair Stephens 6
Cyng. Jane Tremlett 6