Agenda

Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau
Dydd Llun, 2ail Rhagfyr, 2019 2.00 yp

Lleoliad: Siambr, Neuadd Y Sir - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Martin Davies  01267 224059

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB.

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA.

3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW).

4.

PENTREF LLESIANT A GWYDDOR BYWYD LLANELLI. pdf eicon PDF 240 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

ADRODDIAD MONITRO ABSENOLDEB SALWCH - HANNER BLWYDDYN CHWARTER 2 2019/20. pdf eicon PDF 33 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

RHAGLEN TRAWSNEWID I WNEUD CYNNYDD (TIC) ADRODDIAD BLYNYDDOL 2018/19. pdf eicon PDF 384 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

ADRODDIAD MONITRO CYLLIDEB CYFALAF A REFENIW 2019/20. pdf eicon PDF 297 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADRODDIAD CANOL BLWYDDYN YNGYLCH RHEOLI'R TRYSORLYS A DANGOSYDD DARBODAETH EBRILL 1AF 2019 I MEDI 30AIN 2019. pdf eicon PDF 297 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

DIWEDDARAF AM WEITHREDIADAU AC ATGYFEIRIADAU'R PWYLLGOR CRAFFU POLISI AC ADNODDAU. pdf eicon PDF 269 KB

Dogfennau ychwanegol:

10.

EGLURHAD AM BEIDIO Â CHYFLWYNO ADRODDIAD CRAFFU. pdf eicon PDF 108 KB

11.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL. pdf eicon PDF 254 KB

Dogfennau ychwanegol:

12.

LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 10FED HYDREF 2019. pdf eicon PDF 339 KB