Agenda

Pwyllgor Craffu Addysg a Phlant
Dydd Llun, 25ain Tachwedd, 2019 10.00 yb

Lleoliad: Siambr, Neuadd Y Sir - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP.. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Llinos Jenkins  01267 224088

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

2.

DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL GAN GYNNWYS UNRHYW CHWIPIAU PLEIDIAU A RODDIR MEWN YMATEB I UNRHYW EITEM AR YR AGENDA.

3.

CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD (NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW)

4.

RECRIWTIO A CHADW STAFF pdf eicon PDF 285 KB

Dogfennau ychwanegol:

5.

GWASANAETH CYMORTH IEUENCTID SIR GAERFYRDDIN pdf eicon PDF 239 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

PENDERFYNIAD - CYNNIG I NEWID NATUR Y DDARPARIAETH YN YSGOL Y DDWYLAN, YSGOL GRIFFITH JONES, YSGOL LLANGYNNWR AC YSGOL LLYS HYWEL pdf eicon PDF 210 KB

Dogfennau ychwanegol:

7.

PENDERFYNIAD - CYNNIG I NEWID NATUR Y DDARPARIAETH YN YSGOL RHYS PRICHARD pdf eicon PDF 203 KB

Dogfennau ychwanegol:

8.

ADDYSG A GWASANAETHAU PLANT - DIWEDDARIAD CYLLIDEB pdf eicon PDF 448 KB

Dogfennau ychwanegol:

9.

MATER WEDI EI GYFEIRIO GAN Y PWYLLGOR CRAFFU POLISI AC ADNODDAU pdf eicon PDF 288 KB

10.

EITEMAU AR GYFER Y DYFODOL pdf eicon PDF 95 KB

Dogfennau ychwanegol: