Cyng. Peredur Jenkins

Profile image for Cyng. Peredur Jenkins

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Cae Glas
Llanfachreth
Dolgellau
Gwynedd
LL40 2EH

Ffôn:  01341 423693

E-bost busnes:  cynghorydd.peredurjenkins@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Peredur Jenkins fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor