Cyng. John Pughe Roberts

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Cerddin
Llanymawddwy
Machynlleth
SY20 9AJ

Ffôn:  01650 531234

E-bost busnes:  cynghorydd.johnpugheroberts@gwynedd.llyw.cymru