Cyng. Clive Lloyd

Profile image for Cyng.  Clive Lloyd

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
34 Windmill Terrace
St Thomas
Abertawe
SA1 8DN

Ffôn Symudol:  07862702755

E-bost:  Cllr.Clive.Lloyd@swansea.gov.uk

Penodiadau'r pwyllgor