Cyng. John Prosser

Profile image for Cyng. John Prosser

Plaid: Llafur

Ward: Glanymor

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: