Cyng. John Prosser

Profile image for Cyng. John Prosser

Plaid: Llafur

Ward: Glanymor

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
53 Bigyn Road
Llanelli
Carms.
SA15 1NT

Ffôn Symudol:  07720097892

E-bost busnes:  JGProsser@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. John Prosser fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor