Cyng. Andre McPherson

Profile image for Cyng. Andre McPherson

Plaid: Llafur

Ward: Tyisha

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
166 Pentre Nicklaus Village
Machynys
Llanelli
Carms.
SA15 2DF

Ffôn Symudol:  07583 525635

E-bost busnes:  ASJMcPherson@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Andre McPherson fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor