Cyng. Suzy Curry

Profile image for Cyng. Suzy Curry

Plaid: Llafur

Ward: Tyisha

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn Symudol:  07561 566456

E-bost:  SACurry@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Suzy Curry fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 - 10/05/2027