Cyng. Suzy Curry

Profile image for Cyng. Suzy Curry

Plaid: Llafur

Ward: Tyisha

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
72 Alban Road
Llanelli
Carms.
SA15 1EW

Ffôn Symudol:  07561566456

E-bost busnes:  SACurry@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Suzy Curry fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor