Cyng. Shahana Najmi

Profile image for Cyng. Shahana Najmi

Plaid: Annibynnol Newydd

Ward: Lliedi

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
15 Nantydd Terrace
Llwynhendy
Llanelli
Carms.
SA14 9DN

Ffôn:  01554 744814

Ffôn Symudol:  07955685091

E-bost busnes:  SNajmi@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Shahana Najmi fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor