Cyng. Carl J. Harris

Profile image for Cyng. Carl J. Harris

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Saron

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
103 Stryd y Coleg
Rhydaman
Sir Gaerfyrddin
SA18 2BT

Ffôn Symudol:  07938988124

E-bost busnes:  CJHarris@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Carl J. Harris fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor