Cyng. Susan Phillips

Profile image for Cyng. Susan Phillips

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Hengoed

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: