Cyng. Fozia Akhtar

Profile image for Cyng. Fozia Akhtar

Plaid: Llafur

Ward: Llwynhendy

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
4 Llwynhendy Road
Llwynhendy
Llanelli
Carms.
SA14 9DP

Ffôn:  01554758364

Ffôn Symudol:  07462363630

E-bost busnes:  FAkhtar@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Fozia Akhtar fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor