Cyng. Amanda Fox

Profile image for Cyng. Amanda Fox

Plaid: Llafur

Ward: Porth Tywyn

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: