Cyng. Amanda Fox

Profile image for Cyng. Amanda Fox

Plaid: Llafur

Ward: Porth Tywyn

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP

Rhif ffôn busnes:  01267 224028

E-bost:  GwasanaethauDemocrataidd@sirgar.gov.uk

Nodyn :  Nid yw'r Cyng Fox ar gael hyd 8fed Rhagfyr 2021.

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Amanda Fox fel Vcard

Nid yw Camarthenshire Council yn gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Penodiadau'r pwyllgor

Gwybodaeth ychwanegol

News

Nid yw'r Cynghorydd Fox ar gael ar hyn o bryd.

 

 

Mae'r Cynghorydd John James hefyd yn cynrychioli Ward Porth Tywyn a'i fanylion cyswllt yw:

 

Ffôn: 07949 967496

 

E-bost: JohnJames@sirgar.gov.uk