Cyng. Amanda Fox

Profile image for Cyng. Amanda Fox

Plaid: Llafur

Ward: Porth Tywyn

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd
Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP

Rhif ffôn busnes:  01267 224028

E-bost:  ALFox@sirgar.gov.uk

Nodyn :  Cllr Fox is unavailable from 1st December - 30th April 2021

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Amanda Fox fel Vcard

Nid yw Camarthenshire Council yn gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Penodiadau'r pwyllgor

Gwybodaeth ychwanegol

News

14/12/2020 - Nid yw'r Cynghorydd Fox ar gael ar hyn o bryd.

 

 

Mae'r Cynghorydd John James hefyd yn cynrychioli Ward Burry Port a'i fanylion cyswllt yw: -

 

 

 

Ffôn: 07949 967496

 

Bws. e-bost: JohnJames@sirgar.gov.uk