Cyng. Ken Lloyd

Profile image for Cyng. Ken Lloyd

Plaid: Llafur

Ward: Gogledd Tref Caerfyrddin

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: