Cyng. Mair Stephens

Profile image for Cyng. Mair Stephens

Teitl: Dirprwy Arweinydd y Cyngor

Plaid: Annibynnol

Ward: Llanismel

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
The Coach House
Glanmarlais
Kidwelly
SA17 5AW

Ffôn:  01267 267428

E-bost busnes:  LMStephens@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Mair Stephens fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor