Cyng. Alan Speake

Profile image for Cyng. Alan Speake

Plaid: Annibynnol

Ward: Gorllewin Tref Caerfyrddin

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: