Cyng. Eryl Morgan

Profile image for Cyng. Eryl Morgan

Plaid: Annibynnol Newydd

Ward: Bigyn

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: