Cyng. Eryl Morgan

Profile image for Cyng. Eryl Morgan

Plaid: New Independent

Ward: Bigyn

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: