Cyng. Shirley Matthews

Profile image for Cyng. Shirley Matthews

Plaid: Llafur

Ward: Pembre

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: