Cyng. Shirley Matthews

Profile image for Cyng. Shirley Matthews

Plaid: Llafur

Ward: Pembre

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
29 Ty Tan-y-Bryn
Burry Port
Carmarthenshire
SA16 0HP

Ffôn:  01554 830975

E-bost busnes:  SMatthews@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Shirley Matthews fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor