Cyng. Gwyneth Thomas

Profile image for Cyng. Gwyneth Thomas

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Llangennech

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: