Cyng. Irfon Jones

Profile image for Cyng. Irfon Jones

Plaid: Annibynnol

Ward: Cynwyl Elfed

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Man-Del
Bronwydd
Carmarthen
SA33 6BE

Ffôn:  01267 234868

E-bost busnes:  HIJones@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Irfon Jones fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor