Cyng. David Jenkins

Profile image for Cyng. David Jenkins

Teitl: Aelod y Cabinet dros Adnoddau

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Glanaman

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
12 High Street
Glanamman
Carmarthenshire
SA18 1DX

Ffôn:  01269 822598

E-bost busnes:  DMJenkins@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. David Jenkins fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Gwybodaeth ychwanegol