Cyng. Penny Edwards

Profile image for Cyng. Penny Edwards

Plaid: Llafur

Ward: Hengoed

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: