Cyng. Penny Edwards

Profile image for Cyng. Penny Edwards

Plaid: Llafur

Ward: Hengoed

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Democratic Services,
Neuadd y Sir
Caerfyrddin
SA31 1JP.

Rhif ffôn busnes:  01267 224028

E-bost:  PennyEdwards@sirgar.gov.uk

Nodyn :  Cllr Penny Edwards is unavailable from 1st February to 30th April 2021

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Penny Edwards fel Vcard

Nid yw Camarthenshire Council yn gyfrifol am gynnwys unrhyw linc allanol

Penodiadau'r pwyllgor