Cyng. Jeff Edmunds

Profile image for Cyng. Jeff Edmunds

Teitl: Arweinydd y Grwp Annibynnol Newydd

Plaid: Annibynnol Newydd

Ward: Bigyn

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward: