Cyng. Jeff Edmunds

Profile image for Cyng. Jeff Edmunds

Teitl: Leader of the New Independent Group

Plaid: New Independent

Ward: Bigyn

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Mascolee
13A Capel Terrace
Llanelli
SA15 1QA

Ffôn:  01554 755853

E-bost busnes:  JEdmunds@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Jeff Edmunds fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor