Cyng. Emlyn Dole

Profile image for Cyng. Emlyn Dole

Teitl: Arweinydd y Cyngor

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Llannon

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Fferm Capel Ifan
Pontyberem
Llanelli
Carmarthenshire
SA15 5HF

Ffôn:  01269 870239

E-bost busnes:  EDole@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Emlyn Dole fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Gwybodaeth ychwanegol

Leader of the Council

Corporate Leadership and Strategy; Chair of Executive Board; Represents Council at WLGA; Political Advocate for Council; Appoints Executive Board Members; Determines EBM Portfolios; Liaises with Chief Executive.

 

 

 

Annual Report 2014-15