Cyng. Jim Jones

Profile image for Cyng. Jim Jones

Plaid: Annibynnol

Ward: Glyn

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Tir Gof
9 Heol Hen
Five Roads
Llanelli
SA15 5HJ

Ffôn:  01269 860138

E-bost:  TJJones@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Jim Jones fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Gwybodaeth ychwanegol

Full name Councillor Thomas James Jones, known as Jim.

 

2014-15 Annual Report