Cyng. Ieuan Davies

Profile image for Cyng. Ieuan Davies

Teitl: Cadeirydd y Cyngor

Plaid: Annibynnol

Ward: Llanybydder