Cyng. Hazel Evans

Profile image for Cyng. Hazel Evans

Teitl: Aelod y Cabinet

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Cenarth a Llangeler

Cynghorwyr eraill yn cynrychioli'r Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd/Democratic Services
Neuadd y Sir/County Hall
Caerfyrddin/Carmarthen
SA31 1JP

Ffôn:  01239 710452

E-bost:  HazelEvans@sirgar.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Hazel Evans fel Vcard

Cyfrifoldebau

Penodiadau'r pwyllgor

Tymhorau swydd

  • 04/05/2017 - 09/05/2022
  • 09/05/2022 - 10/05/2027