Cyng. Emyr Rees

Profile image for Cyng.  Emyr Rees

Plaid: Annibynnol Heb Ymuno

Ward: Glanaman

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Gwasanaethau Democrataidd / Democratic Services
Neuadd y Sir / County Hall
Caerfyrddin / Carmarthen
SA31 1JP

E-bost:  EmyrRees@carmarthenshire.gov.uk

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cyng. Emyr Rees fel Vcard

Penodiadau'r pwyllgor

Tymor swydd

  • 09/05/2022 - 10/05/2027