Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Yn bresennol Present, virtual Present as substitute, virtual Yn bresennol In attendance, virtual
Cyng. Sue Allen21136000
Cyng. Liam Bowen1005000
Cyng. Kim Broom1587100
Cyng. Mansel Charles19127300
Cyng. Peter Cooper21140000
Cyng. Michael Cranham606000
Cyng. Deryk Cundy1165217
Cyng. Suzy Curry11011000
Cyng. Andrew Davies606000
Cyng. Bryan Davies15131010
Cyng. Crish Davies705000
Cyng. Ann Davies25192021
Cyng. Glynog Davies462520030
Cyng. Handel Davies1246000
Cyng. Karen Davies20104000
Cyng. Lewis Davies16131000
Cyng. Llinos Mai Davies1129000
Cyng. Sharen Davies614010
Cyng. Terry Davies19313010
Cyng. Arwel Davies1147000
Cyng. Anthony Davies12012000
Cyng. Michelle Donoghue16313110
Cyng. Alex Evans21020000
Cyng. Colin Evans1006000
Cyng. Hazel Evans1457000
Cyng. Linda Evans26206041
Cyng. Nysia Evans1788000
Cyng. Rob Evans1265000
Cyng. Tyssul Evans18810100
Cyng. Shelly Godfrey-Coles 1042010
Cyng. Deian Harries606000
Cyng. Jason Hart615010
Cyng. Tina Higgins1239000
Cyng. Ken Howell251113000
Cyng Philip Hughes23201011
Cyng. Peter Hughes Griffiths1073000
Cyng. John James1576010
Cyng. Meinir James1154000
Cyng. Rob James1447001
Cyng. John Jenkins15013000
Cyng. Gareth John27225032
Cyng. Carys Jones15105000
Cyng. Betsan Jones19511000
Cyng. Dot Jones211011100
Cyng. Gary Jones1225000
Cyng. Hefin Jones18151000
Cyng. Alun Lenny292250112
Cyng. Jean Lewis23514100
Cyng. Neil Lewis1163000
Cyng. Anthony Leyshon751200
Cyng. Kevin Madge1585000
Cyng. Giles Morgan1229000
Cyng. Dai Nicholas750000
Cyng. Aled Vaughan Owen24213031
Cyng. Denise Owen22212000
Cyng. Martyn Palfreman1164000
Cyng. Dorian Phillips21144000
Cyng. Darren Price26233010
Cyng. Emyr Rees740000
Cyng. Sean Rees1028000
Cyng. Louvain Roberts1384000
Cyng. Emlyn Schiavone605000
Cyng. Jacqueline Seward 1004000
Cyng. Hugh Shepardson1128000
Cyng. Edward Skinner15123000
Cyng. Russell Sparks17411000
Cyng. Dai Thomas853100
Cyng. Edward Thomas442120040
Cyng. Gareth Thomas24810000
Cyng. Michael Thomas 1798100
Cyng. Jane Tremlett23194040
Cyng. Fiona Walters1009000
Cyng. Philip Warlow13011000
Cyng. Elwyn Williams20911102
Cyng. Janet Williams 13010000