Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Aelod Cynulliad eu mynychu yn rhinwedd ei swydd fel aelod o’r pwyllgor.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Yn bresennol Yn bresennol
Cyng. Fozia Akhtar1030
Cyng. Sue Allen28280
Cyng. Liam Bowen1190
Cyng. Kim Broom23220
Cyng. Cefin Campbell17176
Cyng. Mansel Charles25250
Cyng. Deryk Cundy262510
Cyng. Suzy Curry880
Cyng. Ann Davies12110
Cyng. Karen Davies19190
Cyng. Glynog Davies27273
Cyng. Handel Davies15120
Cyng. Ieuan Davies19180
Cyng. Joseph Davies20200
Cyng. Sharen Davies770
Cyng. Arwel Davies16140
Cyng. Anthony Davies14140
Cyng. Emlyn Dole26265
Cyng. Jeff Edmunds1194
Cyng. Penny Edwards1850
Cyng. Colin Evans970
Cyng. Hazel Evans28276
Cyng. Linda Evans19184
Cyng. Rob Evans14130
Cyng. Tyssul Evans29290
Cyng. Amanda Fox1320
Cyng. Jeanette Gilasbey26261
Cyng. Deian Harries540
Cyng. Carl J. Harris640
Cyng. Tina Higgins12120
Cyng. Ken Howell24240
Cyng Philip Hughes20194
Cyng. Peter Hughes Griffiths18185
Cyng. Andrew James530
Cyng. John James20180
Cyng. Rob James12114
Cyng. David Jenkins222214
Cyng. John Jenkins1090
Cyng. Gareth John14140
Cyng. Betsan Jones13130
Cyng. Carys Jones20200
Cyng. Dot Jones21190
Cyng. Gary Jones10100
Cyng. Irfon Jones24220
Cyng. Jim Jones1100
Cyng. Alun Lenny14140
Cyng. Jean Lewis26260
Cyng. Ken Lloyd16161
Cyng. Kevin Madge25160
Cyng. Shirley Matthews960
Cyng. Andre McPherson870
Cyng. Giles Morgan13120
Cyng. Eryl Morgan11110
Cyng. Shahana Najmi730
Cyng. Dai Nicholas550
Cyng. Aled Vaughan Owen10100
Cyng. Dorian Phillips20200
Cyng. Susan Phillips13120
Cyng. Darren Price11110
Cyng. John Prosser13110
Cyng. Louvain Roberts1270
Cyng. Emlyn Schiavone17160
Cyng. Hugh Shepardson990
Cyng. Alan Speake11110
Cyng. Mair Stephens18177
Cyng. Bill Thomas12110
Cyng. Dai Thomas18160
Cyng. Edward Thomas14140
Cyng. Gwyneth Thomas10100
Cyng. Gareth Thomas20180
Cyng. Jane Tremlett17175
Cyng. Elwyn Williams19182
Cyng. Dorian Williams15130
Cyng. Eirwyn Williams17170