Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
The number of meetings that the councillor was expected to attend, whether in person or virtually, in their capacity as member of that committee. This only includes meetings for which the actual attendance status is known.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Present, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in their capacity as member of that committee.
Present, as substitute, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in place of a committee member who could not attend.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
In attendance, virtual
The number of meetings that the councillor attended virtually in a capacity other than committee member, for example a voluntary attendance out of personal interest for a topic being discussed.
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Yn bresennol Present, virtual Present as substitute, virtual Yn bresennol In attendance, virtual
Cyng. Sue Allen20117000
Cyng. Liam Bowen807000
Cyng. Kim Broom1476300
Cyng. Mansel Charles22129000
Cyng. Peter Cooper21140000
Cyng. Michael Cranham514000
Cyng. Deryk Cundy953104
Cyng. Suzy Curry1009000
Cyng. Andrew Davies604000
Cyng. Bryan Davies1340000
Cyng. Crish Davies706000
Cyng. Ann Davies24203021
Cyng. Glynog Davies501930020
Cyng. Handel Davies843000
Cyng. Karen Davies17113101
Cyng. Lewis Davies13111000
Cyng. Llinos Mai Davies723000
Cyng. Sharen Davies623000
Cyng. Terry Davies20811100
Cyng. Arwel Davies926000
Cyng. Anthony Davies815000
Cyng. Michelle Donoghue18414100
Cyng. Alex Evans21318100
Cyng. Colin Evans926000
Cyng. Hazel Evans26158011
Cyng. Linda Evans24222030
Cyng. Nysia Evans1429000
Cyng. Rob Evans1109000
Cyng. Tyssul Evans231210000
Cyng. Shelly Godfrey-Coles 963000
Cyng. Deian Harries705000
Cyng. Jason Hart622000
Cyng. Tina Higgins853000
Cyng. Ken Howell26186000
Cyng Philip Hughes22102020
Cyng. Peter Hughes Griffiths1073000
Cyng. John James761010
Cyng. Meinir James1054000
Cyng. Rob James1628000
Cyng. John Jenkins1816000
Cyng. Gareth John18123000
Cyng. Carys Jones16104000
Cyng. Betsan Jones14211000
Cyng. Dot Jones20812000
Cyng. Gary Jones611000
Cyng. Hefin Jones16111000
Cyng. Alun Lenny28243070
Cyng. Jean Lewis261113000
Cyng. Neil Lewis1172000
Cyng. Anthony Leyshon1468000
Cyng. Kevin Madge1766000
Cyng. Giles Morgan1146000
Cyng. Dai Nicholas932000
Cyng. Aled Vaughan Owen24194020
Cyng. Denise Owen21114000
Cyng. Martyn Palfreman962000
Cyng. Dorian Phillips23137000
Cyng. Darren Price26222000
Cyng. Emyr Rees532000
Cyng. Sean Rees715010
Cyng. Louvain Roberts1454010
Cyng. Emlyn Schiavone514000
Cyng. Jacqueline Seward 605000
Cyng. Hugh Shepardson952000
Cyng. Edward Skinner16151000
Cyng. Russell Sparks1788100
Cyng. Dai Thomas963000
Cyng. Edward Thomas492226030
Cyng. Gareth Thomas21114000
Cyng. Michael Thomas 20154000
Cyng. Jane Tremlett25212020
Cyng. Fiona Walters1119000
Cyng. Philip Warlow14013000
Cyng. Elwyn Williams29917000
Cyng. Janet Williams 12110000