Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd yr oedd disgwyl i’r Aelod Cynulliad eu mynychu yn rhinwedd ei swydd fel aelod o’r pwyllgor.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Yn bresennol Yn bresennol
Cyng. Fozia Akhtar1080
Cyng. Sue Allen24220
Cyng. Liam Bowen860
Cyng. Kim Broom19190
Cyng. Cefin Campbell760
Cyng. Mansel Charles23230
Cyng. Deryk Cundy22227
Cyng. Suzy Curry1190
Cyng. Ann Davies14148
Cyng. Glynog Davies41410
Cyng. Handel Davies13130
Cyng. Ieuan Davies17160
Cyng. Joseph Davies17150
Cyng. Karen Davies16160
Cyng. Sharen Davies990
Cyng. Arwel Davies1090
Cyng. Anthony Davies14120
Cyng. Emlyn Dole18185
Cyng. Jeff Edmunds12111
Cyng. Penny Edwards1240
Cyng. Colin Evans1080
Cyng. Hazel Evans38382
Cyng. Linda Evans16153
Cyng. Rob Evans13100
Cyng. Tyssul Evans25240
Cyng. Amanda Fox1100
Cyng. Jeanette Gilasbey25250
Cyng. Deian Harries650
Cyng. Carl J. Harris730
Cyng. Tina Higgins12120
Cyng. Ken Howell27270
Cyng Philip Hughes18172
Cyng. Peter Hughes Griffiths14143
Cyng. Andrew James630
Cyng. John James16161
Cyng. Rob James1090
Cyng. David Jenkins18189
Cyng. John Jenkins870
Cyng. Gareth John13130
Cyng. Betsan Jones12120
Cyng. Carys Jones18170
Cyng. Dot Jones14130
Cyng. Gary Jones870
Cyng. Irfon Jones21180
Cyng. Jim Jones1160
Cyng. Alun Lenny13120
Cyng. Jean Lewis18180
Cyng. Ken Lloyd990
Cyng. Kevin Madge20190
Cyng. Shirley Matthews1040
Cyng. Andre McPherson980
Cyng. Giles Morgan13130
Cyng. Eryl Morgan980
Cyng. Shahana Najmi840
Cyng. Dai Nicholas770
Cyng. Aled Vaughan Owen880
Cyng. Dorian Phillips19170
Cyng. Susan Phillips11110
Cyng. Darren Price881
Cyng. John Prosser1090
Cyng. Louvain Roberts1260
Cyng. Emlyn Schiavone11100
Cyng. Hugh Shepardson11110
Cyng. Alan Speake11110
Cyng. Mair Stephens15158
Cyng. Bill Thomas14110
Cyng. Dai Thomas13130
Cyng. Edward Thomas13120
Cyng. Gwyneth Thomas990
Cyng. Gareth Thomas19120
Cyng. Jane Tremlett16144
Cyng. Elwyn Williams21210
Cyng. Dorian Williams1391
Cyng. Eirwyn Williams17160