Eich Cynghorwyr by Ward

 Abergwili

 Betws

 Bigyn

 Bynea

 Cenarth

 Cilycwm

 Cwarter Bach

 Cydweli

 Cynwyl Elfed

 Cynwyl Gaeo

 Dafen

 De Tref Caerfyrddin

 Dyffryn y Swistir

 Elli

 Felinfoel

 Garnant

 Glanaman

 Glanymor

 Glyn

 Gogledd Tref Caerfyrddin

 Gorllewin Tref Caerfyrddin

 Gorslas

 Hendy

 Hendy Gwyn

 Hengoed

 Llanboidy

 Llanddarog


 • Cyng. Ann Davies

  Llanddarog

  Plaid Cymru

  Aelod y Cabinet dros Cymunedau a Materion Gwledig

 Llandeilo

 Llandybie

 Llanegwad

 Llanfihangel Aberbythych

 Llanfihangel-ar-Arth

 Llangadog

 Llangeler

 Llangennech

 Llangyndeyrn

 Llangynnwr

 Llanismel

 Llannon

 Llansteffan

 Llanybydder

 Llanymddyfri

 Lliedi

 Llwynhendy

 Manordeilo & Salem

 Pembre

 Pen-y-Groes

 Pontamman

 Pontyberem

 Porth Tywyn

 Rhydaman

 San Cler

 Saron

 Trefgordd Lacharn


 • Cyng. Jane Tremlett

  Trefgordd Lacharn

  Annibynnol

  Aelod y Cabinet dros Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

 Trelech

 Trimsaran

 Tycroes

 Tyisha