Eich Cynghorwyr by Ward

 Abergwili

 Betws

 Bigyn

 Bynea

 Cenarth a Llangeler

 Cilycwm

 Cwarter Bach

 Cydweli a Llanismel

 Cynwyl Elfed

 Dafen a Felin-foel

 Dyffryn y Swistir

 Elli

 Garnant

 Glanaman

 Glanymor

 Glyn

 Gogledd a De Tref Caerfyrddin

 Gorllewin Tref Caerfyrddin

 Gorslas

 Hendy

 Hendy Gwyn

 Hengoed

 Llanboidy

 Llanddarog

 Llandeilo

 Llandybie

 Llanegwad

 Llanfihangel Aberbythych

 Llanfihangel-ar-Arth


  • Cyng. Linda Evans

    Llanfihangel-ar-Arth

    Plaid Cymru

    Dirprwy Arweinydd y Cyngor ac Aelod y Cabinet

 Llangadog

 Llangennech

 Llangyndeyrn

 Llangynnwr

 Llannon

 Llanybydder

 Llanymddyfri

 Lliedi

 Llwynhendy

 Manordeilo & Salem

 Pembre

 Pen-y-Groes

 Pontyberem

 Porth Tywyn

 Rhydaman

 Sanclêr a Llansteffan

 Saron

 Trefgordd Lacharn

 Trelech

 Trimsaran

 Tycroes

 Tyisha