Eich Cynghorwyr Yn ôl plaid

Councillor Yn ôl plaid
Llun Councillor Plaid Wleidyddol Ward
ffotograff o Cyng. Liam Bowen

Cyng. Liam Bowen

9 Bro Mebyd, Bancffosfelen, SA15 5FA

Ffon symudol cartref: 07496 615162

Gwaith: LRBowen@sirgar.gov.uk

Hafan: LRBowen@carmarthenshire.gov.uk

Plaid Cymru Pontyberem
ffotograff o Cyng. Kim Broom

Cyng. Kim Broom

Trepartridge Farm, Trimsaran Road, Llanelli, Carms., SA15 4RF

Hafan: 01554 810424

Ffon symudol cartref: 07711551762

Gwaith: KVBroom@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Trimsaran
ffotograff o Cyng. Cefin Campbell

Cyng. Cefin Campbell

Ty'r Gat, Gelli Aur, Carmarthen, SA32 8NG

Hafan: 01558 668663

Gwaith: CACampbell@sirgar.gov.uk

Hafan: CACampbell@carmarthenshire.gov.uk

Plaid Cymru Llanfihangel Aberbythych
ffotograff o Cyng. Mansel Charles

Cyng. Mansel Charles

Sarn Gelli, Llanegwad, Nantgaredig, Caerfyrddin, SA32 7NL

Hafan: 01558 668823

Gwaith: MCharles@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Llanegwad
ffotograff o Cyng. Ann Davies

Cyng. Ann Davies

Aelod y Cabinet dros Cymunedau a Materion Gwledig

Bremenda Uchaf, Llanarthne, Caerfyrddin, SA32 8JX

Hafan: 01558 668305

Ffon symudol cartref: 07891534736

Gwaith: CAnnDavies@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Llanddarog
ffotograff o Cyng. Glynog Davies

Cyng. Glynog Davies

Aelod y Cabinet dros Addysg a Phlant

Gwynfryn, 47 Hall Street, Brynamman, Ammanford, SA18 1SG

Hafan: 01269 823240

Gwaith: GlDavies@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Cwarter Bach
ffotograff o Cyng. Handel Davies

Cyng. Handel Davies

Mithig, Llanymddyfri, Carms, SA20 0DZ

Ffon symudol cartref: 07775 189098

Gwaith: HandelDavies@sirgar.gov.uk

Hafan: HandelDavies@carmarthenshire.gov.uk

Plaid Cymru Llanymddyfri
ffotograff o Cyng. Karen Davies

Cyng. Karen Davies

81 Parklands Road, Penybanc, Rhydaman, SA18 3TD

Hafan: 01269 597060

Ffon symudol cartref: 07769 746237

Hafan: KaDavies@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Saron
ffotograff o Cyng. Emlyn Dole

Cyng. Emlyn Dole

Arweinydd y Cyngor

Fferm Capel Ifan, Pontyberem, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 5HF

Hafan: 01269 870239

Gwaith: EDole@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Llannon
ffotograff o Cyng. Colin Evans

Cyng. Colin Evans

41 Pontamman Road, Ammanford, Carmarthenshire, SA18 2HX

Hafan: 01269 592582

Gwaith: DCEvans@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Pontamman
ffotograff o Cyng. Hazel Evans

Cyng. Hazel Evans

Aelod y Cabinet dros yr Amgylchedd

Glynderw, Heol Ebenezer, Newcastle Emlyn, Carmarthenshire, SA38 9BS

Hafan: 01239 710452

Gwaith: HazelEvans@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Cenarth
ffotograff o Cyng. Linda Evans

Cyng. Linda Evans

Aelod y Cabinet dros Tai

Daneli, Dolgran, Pencader, Sir Gaerfyrddin, SA39 9BX

Gwaith: 01267 224675

Ffon symudol cartref: 07792 199161

Gwaith: LDaviesEvans@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Llanfihangel-ar-Arth
ffotograff o Cyng. Tyssul Evans

Cyng. Tyssul Evans

Cysgod y Glyn, Pontnewydd, Pontiets, Llanelli, SA15 5TL

Hafan: 01554 810396

Gwaith: WTEvans@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Llangyndeyrn
ffotograff o Cyng. Jeanette Gilasbey

Cyng. Jeanette Gilasbey

30 Ger-Y-Gwendraeth, Kidwelly, Carms., SA17 4TU

Hafan: 01554 892729

Ffon symudol cartref: 07773473311

Gwaith: JGilasbey@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Cydweli
ffotograff o Cyng. Deian Harries

Cyng. Deian Harries

Parc y Bryn, Teras Brynteg, Rhydaman, SA18 3AU

Hafan: 01269 593903

Gwaith: DeHarries@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Rhydaman
ffotograff o Cyng. Carl J. Harris

Cyng. Carl J. Harris

103 Stryd y Coleg, Rhydaman, Sir Gaerfyrddin, SA18 2BT

Ffon symudol cartref: 07938988124

Gwaith: CJHarris@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Saron
ffotograff o Cyng. Ken Howell

Cyng. Ken Howell

Penlan Fawr, Penboyr, Felindre, Llandysul, SA44 5JF

Hafan: 01559 370555

Gwaith: KenHowell@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Llangeler
ffotograff o Cyng. Peter Hughes Griffiths

Cyng. Peter Hughes Griffiths

Aelod y Cabinet dros Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth

20 Waundew, Caerfyrddin, SA31 1HE

Hafan: 01267 232240

Gwaith: PHughes-Griffiths@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Gogledd Tref Caerfyrddin
ffotograff o Cyng. Andrew James

Cyng. Andrew James

Stangau Farm, Llanddeusant, Llangadog, Carmarthenshire, SA19 9YL

Ffon symudol cartref: 07399 744119

Gwaith: AndJames@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Llangadog
ffotograff o Cyng. David Jenkins

Cyng. David Jenkins

Aelod y Cabinet dros Adnoddau

12 High Street, Glanamman, Carmarthenshire, SA18 1DX

Hafan: 01269 822598

Gwaith: DMJenkins@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Glanaman
ffotograff o Cyng. Gareth John

Cyng. Gareth John

Pendwylan, Alltycnap Road, Johnstown, Caerfyrddin, SA31 3QY

Hafan: 01267 237408

Ffon symudol cartref: 07478 280853

Gwaith: GHJohn@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru De Tref Caerfyrddin
ffotograff o Cyng. Betsan Jones

Cyng. Betsan Jones

2 Stryd Reis, Betws, Rhydaman, Sir Gar, SA18 2HA

Hafan: 01269 595775

Ffon symudol cartref: 07888694661

Gwaith: BetsanJones@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Betws
ffotograff o Cyng. Carys Jones

Cyng. Carys Jones

Y Garth, The Green, Llansteffan, Caerfyrddin, SA33 5LW

Hafan: 01267 241563

Ffon symudol cartref: 07970 902996

Gwaith: ACarysJones@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Llansteffan
ffotograff o Cyng.  Alun Lenny

Cyng. Alun Lenny

Porth Angel, 26 Teras Picton, Caerfyrddin, SA31 3BX

Ffon symudol cartref: 07817 519039

Gwaith: AlunLenny@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru De Tref Caerfyrddin
ffotograff o Cyng. Jean Lewis

Cyng. Jean Lewis

Neuadd, Meidrim, Carmarthenshire, SA33 5PW

Hafan: 01994 484334

Gwaith: JeanLewis@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Trelech
ffotograff o Cyng. Dai Nicholas

Cyng. Dai Nicholas

2 Pentregwenlais Road, Llandybie, Ammanford, Carms., SA18 3JQ

Hafan: 01269 851132

Ffon symudol cartref: 07736542280

Gwaith: DNicholas@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Llandybie
ffotograff o Cyng. Aled Vaughan Owen

Cyng. Aled Vaughan Owen

5 Ffordd Werdd, Gorslas, Llanelli, Carms., SA14 7NE

Hafan: 01269 832160

Gwaith: avaughanowen@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Gorslas
ffotograff o Cyng.  Dorian Phillips

Cyng. Dorian Phillips

Dolau Gronw, Llanboidy, Hendygwyn Ar Daf, Carms., SA34 0EE

Hafan: 01994 448435 / 782

Ffon symudol cartref: 07889186036

Gwaith: BDJPhillips@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Llanboidy
ffotograff o Cyng. Susan Phillips

Cyng. Susan Phillips

11 Ger-Y-Coed, Pwll, Llanelli, Carms., SA15 4BW

Hafan: 01554 750787

Ffon symudol cartref: 07890797311

Gwaith: JSPhillips@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Hengoed
ffotograff o Cyng. Darren Price

Cyng. Darren Price

11 Heol Rhosybonwen, Cefneithin, Llanelli, SA14 7DJ

Hafan: 01269 842645

Gwaith: DaPrice@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Gorslas
ffotograff o Cyng. Emlyn Schiavone

Cyng. Emlyn Schiavone

11 Brynteg, Pentremeurig, Caerfyrddin, SA31 3ES

Hafan: 01267 231879

Ffon symudol cartref: 07779420626

Gwaith: ESchiavone@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Gorllewin Tref Caerfyrddin
ffotograff o Cyng. Dai Thomas

Cyng. Dai Thomas

Brynteg, Heol Maesybont, Castell-Y-Rhingyll, Llanelli, Carms., SA14 7NA

Hafan: 01269 842151

Gwaith: DaiThomas@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Pen-y-Groes
ffotograff o Cyng. Gwyneth Thomas

Cyng. Gwyneth Thomas

14 Llys y Felin, Llangennech, Llanelli, SA14 8BA

Hafan: 01554 821637

Gwaith: GwyThomas@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Llangennech
ffotograff o Cyng. Gareth Thomas

Cyng. Gareth Thomas

Goitre Fach, Hendy, Pontarddulais, Swansea, SA4 0YA

Hafan: 01792 882569

Gwaith: GBThomas@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Hendy
ffotograff o Cyng. Elwyn Williams

Cyng. Elwyn Williams

Cystanog, Capel Dewi Road, Caerfyrddin, SA32 8AY

Hafan: 01267 290247

Gwaith: DEWilliams@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Llangynnwr
ffotograff o Cyng. Dorian Williams

Cyng. Dorian Williams

Cwrt, Peniel, Caerfyrddin, SA32 7HS

Hafan: 01267 236334

Gwaith: DorianWilliams@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Abergwili
ffotograff o Cyng. Eirwyn Williams

Cyng. Eirwyn Williams

Cadeirydd y Cyngor

Cilgell Uchaf, Parc-y-Rhos, Cwmann, Lampeter, SA48 8DY

Hafan: 01570 423542

Gwaith: JEWilliams@sirgar.gov.uk

Plaid Cymru Cynwyl Gaeo
ffotograff o Cyng. Fozia Akhtar

Cyng. Fozia Akhtar

4 Llwynhendy Road, Llwynhendy, Llanelli, Carms., SA14 9DP

Hafan: 01554758364

Ffon symudol cartref: 07462363630

Gwaith: FAkhtar@sirgar.gov.uk

Llafur Llwynhendy
ffotograff o Cyng. Deryk Cundy

Cyng. Deryk Cundy

Dirprwy Arweinydd yr Wrthblaid

8 Aber Llwchwr, Llangennech, Llanelli, SA14 8AH

Ffon symudol cartref: 07850 153 837

Gwaith: DCundy@sirgar.gov.uk

Llafur Bynea
ffotograff o Cyng. Suzy Curry

Cyng. Suzy Curry

72 Alban Road, Llanelli, Carms., SA15 1EW

Ffon symudol cartref: 07561566456

Gwaith: SACurry@sirgar.gov.uk

Llafur Tyisha
ffotograff o Cyng. Penny Edwards

Cyng. Penny Edwards

41 Maesyrhaf, Pwll, Llanelli, SA15 4AT

Hafan: 01554 780163

Hafan: PennyEdwards@carmarthenshire.gov.uk

Llafur Hengoed
ffotograff o Cyng. Rob Evans

Cyng. Rob Evans

69 Iscoed, Stradey, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 4DA.

Ffon symudol cartref: 07813171701

Gwaith: RobEvans@sirgar.gov.uk

Llafur Dafen
ffotograff o Cyng. Amanda Fox

Cyng. Amanda Fox

Gwasanaethau Democrataidd, Neuadd y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP

Gwaith: 01267 224028

Gwaith: GwasanaethauDemocrataidd@sirgar.gov.uk

Llafur Porth Tywyn
ffotograff o Cyng. Tina Higgins

Cyng. Tina Higgins

116 Penygarn Road, Tycroes, Ammanford, Carms., SA18 3PF

Hafan: 01269 591913

Ffon symudol cartref: 07917198286

Gwaith: TMHiggins@sirgar.gov.uk

Llafur Tycroes
ffotograff o Cyng. John James

Cyng. John James

18 Parc y Minos Street, Burry Port, Carmarthenshire, SA16 0BN

Hafan: 07949 967496

Gwaith: JohnJames@sirgar.gov.uk

Llafur Porth Tywyn
ffotograff o Cyng. Rob James

Cyng. Rob James

Arweinydd yr Wrthblaid

25 Rhodfa Harries, Llanelli, Sir Gar, SA15 3LP

Ffon symudol cartref: 07532 789482

Gwaith: RobJames@sirgar.gov.uk

Llafur Lliedi
ffotograff o Cyng. Dot Jones

Cyng. Dot Jones

Highfield, Gors Road, Upper Tumble, Llanelli,, CAR MS.

Hafan: 01269 832153

Ffon symudol cartref: 07597363524

Gwaith: DotJones@sirgar.gov.uk

Llafur Llannon
ffotograff o Cyng. Gary Jones

Cyng. Gary Jones

16 Maes Ty Gwyn, Llangennech, Llanelli, Carms, SA14 8XY

Hafan: 01554 824150

Ffon symudol cartref: 07507684028

Gwaith: GaryRJones@sirgar.gov.uk

Llafur Llangennech
ffotograff o Cyng. Ken Lloyd

Cyng. Ken Lloyd

Is-Gadeirydd y Cyngor

50 Myrddin Crescent, Caerfyrddin, Carms., SA31 1DX

Hafan: 01267 222922

Gwaith: KLloyd@sirgar.gov.uk

Llafur Gogledd Tref Caerfyrddin
ffotograff o Cyng. Kevin Madge

Cyng. Kevin Madge

19 Highfield Road, Twyn, Garnant, Ammanford, SA18 1JL

Hafan: 01269 825438

Gwaith: KMadge@sirgar.gov.uk

Llafur Garnant
ffotograff o Cyng. Shirley Matthews

Cyng. Shirley Matthews

29 Ty Tan-y-Bryn, Burry Port, Carmarthenshire, SA16 0HP

Hafan: 01554 830975

Gwaith: SMatthews@sirgar.gov.uk

Llafur Pembre
ffotograff o Cyng. Andre McPherson

Cyng. Andre McPherson

166 Pentre Nicklaus Village, Machynys, Llanelli, Carms., SA15 2DF

Ffon symudol cartref: 07583 525635

Gwaith: ASJMcPherson@sirgar.gov.uk

Llafur Tyisha
ffotograff o Cyng. John Prosser

Cyng. John Prosser

53 Bigyn Road, Llanelli, Carms., SA15 1NT

Ffon symudol cartref: 07720097892

Gwaith: JGProsser@sirgar.gov.uk

Llafur Glanymor
ffotograff o Cyng. Bill Thomas

Cyng. Bill Thomas

38 Parc Howard Avenue, Llanelli, Carms., SA15 3JY

Hafan: 01554 757919

Ffon symudol cartref: 07866700917

Gwaith: BillThomas@sirgar.gov.uk

Llafur Felinfoel
ffotograff o Cyng. Sue Allen

Cyng. Sue Allen

Penycoed Farm, Whitland, Carmarthenshire, SA34 0LR

Hafan: 01994 241269 or 07359 109218

Gwaith: SMAllen@sirgar.gov.uk

Annibynnol Hendy Gwyn
ffotograff o Cyng. Ieuan Davies

Cyng. Ieuan Davies

Elvet House, Peters Hill, Llanybydder, SA40 9XS

Hafan: 07817 617957

Gwaith: iwdavies@sirgar.gov.uk

Annibynnol Llanybydder
ffotograff o Cyng. Joseph Davies

Cyng. Joseph Davies

5 Ger Y Llan, Cwmifor, Llandeilo, SA19 7BU

Hafan: 01558 822167

Gwaith: JosDavies@sirgar.gov.uk

Annibynnol Manordeilo & Salem
ffotograff o Cyng. Arwel  Davies

Cyng. Arwel Davies

Berrisbrooke Farm, Porthyrhyd, Llanwrda, Carms., SA19 8DH

Hafan: 01558 650283

Gwaith: TAJDavies@sirgar.gov.uk

Hafan: TAJDavies@carmarthenshire.gov.uk

Annibynnol Cilycwm
ffotograff o Cyng. Anthony Davies

Cyng. Anthony Davies

116 Ammanford Road, Llandybie, Carmarthenshire, SA18 2JY

Hafan: 01269 850282

Gwaith: AntDavies@sirgar.gov.uk

Hafan: AntDavies@carmarthenshire.gov.uk

Annibynnol Llandybie
ffotograff o Cyng Philip Hughes

Cyng Philip Hughes

Aelod y Cabinet dros Diogelu'r Cyhoedd

The Old Board School, High Street, San Cler, Caerfyrddin, SA33 4DY

Hafan: 01994 231572

Ffon symudol cartref: 07795 801491

Gwaith: PMHughes@sirgar.gov.uk

Annibynnol San Cler
ffotograff o Cyng. Irfon Jones

Cyng. Irfon Jones

Man-Del, Bronwydd, Carmarthen, SA33 6BE

Hafan: 01267 234868

Gwaith: HIJones@sirgar.gov.uk

Annibynnol Cynwyl Elfed
ffotograff o Cyng. Jim Jones

Cyng. Jim Jones

Tir Gof, 9 Heol Hen, Five Roads, Llanelli, SA15 5HJ

Hafan: 01269 860138

Gwaith: TJJones@sirgar.gov.uk

Annibynnol Glyn
ffotograff o Cyng. Giles Morgan

Cyng. Giles Morgan

61 Oaklands, Swiss Valley, Llanelli, SA14 8DH

Hafan: 01554 754442

Gwaith: AGMorgan@sirgar.gov.uk

Annibynnol Dyffryn y Swistir
ffotograff o Cyng. Hugh Shepardson

Cyng. Hugh Shepardson

12 Elkington Park, Burry Port, Carmarthenshire, SA16 0AU

Hafan: 01554 834377

Gwaith: HBShepardson@sirgar.gov.uk

Annibynnol Pembre
ffotograff o Cyng. Alan Speake

Cyng. Alan Speake

8 Peny y Cae, Johnstown, Carmarthen, SA31 3SD

Hafan: 01267 235253

Gwaith: ADTSpeake@sirgar.gov.uk

Annibynnol Gorllewin Tref Caerfyrddin
ffotograff o Cyng. Edward Thomas

Cyng. Edward Thomas

Awelfryn, 8 Bridge Street, Llandeilo, SA19 6BN

Hafan: 07842 649261

Gwaith: EGThomas@sirgar.gov.uk

Annibynnol Llandeilo
ffotograff o Cyng. Jane Tremlett

Cyng. Jane Tremlett

Dirprwy Arweinydd y Cynogr ac Aelod y Cabinet dros Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

The Ship & Castle, King Street, Laugharne, Carmarthenshire, SA33 4RY

Gwaith: 01267 224056 (Office)

Ffon symudol cartref: 07581 386020

Gwaith: JTremlett@sirgar.gov.uk

Annibynnol Trefgordd Lacharn
ffotograff o Cyng. Sharen Davies

Cyng. Sharen Davies

Dirprwy Arweinydd y Grwp Annibynnol Newydd

76 Maes Delfryn, Penderi, Bynea, Llanelli, SA14 9PX

Ffon symudol cartref: 07856 747856

Gwaith: SDavies@sirgar.gov.uk

Annibynnol Newydd Llwynhendy
ffotograff o Cyng. Jeff Edmunds

Cyng. Jeff Edmunds

Arweinydd y Grwp Annibynnol Newydd

Mascolee, 13A Capel Terrace, Llanelli, SA15 1QA

Hafan: 01554 755853

Gwaith: JEdmunds@sirgar.gov.uk

Annibynnol Newydd Bigyn
ffotograff o Cyng. Eryl Morgan

Cyng. Eryl Morgan

Berso, 29 Capel Isaf Road, Llanelli, SA15 1QD

Hafan: 01554 759115

Gwaith: EMorgan@sirgar.gov.uk

Annibynnol Newydd Bigyn
ffotograff o Cyng. Louvain Roberts

Cyng. Louvain Roberts

24 George Street, Llanelli, Carmarthenshire, SA15 2NB

Hafan: 01554 773791

Gwaith: LoRoberts@sirgar.gov.uk

Annibynnol Newydd Glanymor
ffotograff o Cyng. John Jenkins

Cyng. John Jenkins

22 Brettenham Street, Llanelli, CARMARTHENSHIRE, SA15 3ED

Hafan: 01554 749649

Gwaith: JPJenkins@sirgar.gov.uk

Annibynnol Heb Ymuno Elli
ffotograff o Cyng. Shahana Najmi

Cyng. Shahana Najmi

15 Nantydd Terrace, Llwynhendy, Llanelli, Carms., SA14 9DN

Hafan: 01554 744814

Ffon symudol cartref: 07955685091

Gwaith: SNajmi@sirgar.gov.uk

Ceidwadwyr Lliedi
ffotograff o Cyng. Mair Stephens

Cyng. Mair Stephens

Dirprwy Arweinydd y Cyngor

The Coach House, Glanmarlais, Kidwelly, SA17 5AW

Hafan: 01267 267428

Gwaith: LMStephens@sirgar.gov.uk

Bu farw'r Cynghorydd Mair Stephens ar ddydd Sul 9 Ionawr 2022. Councillor Mair Stephens passed aw...

  Llanismel