Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 5ed Ebrill, 2017 10.00 yb, Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Adfywio a Hamdden

Lleoliad:   Ystafell Bwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, Neuadd y Sir, Caerfyrddin

Cyswllt:    Martin S. Davies
01267 224059
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cllr. Meryl Gravell Cynghorydd Sir Yn bresennol
Jane Davies Swyddog Yn bresennol
Morrigan Mason Swyddog Yn bresennol
Rhian Furlong Swyddog Yn bresennol
Martin S Davies Swyddog Yn bresennol
Mike Bull Swyddog Disgwyliedig
Chris Moore Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Richard Stradling Swyddog Disgwyliedig