Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 16eg Rhagfyr, 2016 9.00 yb, Cyfarfod Penderfyniadau Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Gwasanaethau Technegol

Lleoliad:   Ystafell 65 - Neuadd Y Sir, Caerfyrddin

Cyswllt:    Catherine Gadd
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Hazel Evans Cadeirydd Yn bresennol
Steve Pilliner Swyddog Yn bresennol
John McEvoy Swyddog Yn bresennol
Michelle Evans Thomas Swyddog Yn bresennol