Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 29ain Medi, 2023 10.00 yb, Panel yr Aelodau o ran Apeliadau Cludiant o'r Cartref i'r Ysgol., WEDI SYMUD

Lleoliad:   Rhith-Gyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Louise McFarlane Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Stella Rossiter Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Cyng. Edward Thomas Cadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Glynog Davies Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Sue John Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Aelod(au) Lleol ar gyfer y Ward Notify
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Euros Anthony Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig