Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 27ain Hydref, 2023 10.00 yb, Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio

Lleoliad:   Siambr - Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Julie Owens
01267 2244088
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Kim Broom Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Karen Davies Aelod y Pwyllgor Ymddiheuriadau, anfonwyd cynrychiolydd
Cyng. Alex Evans Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Giles Morgan Is-Gadeirydd Present, as expected, virtual
Cyng. Philip Warlow Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Elwyn Williams Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Janet Williams  Aelod y Pwyllgor Present, as expected, virtual
Cyng. Terry Davies Aelod y Pwyllgor Present as substitute, virtual
Julie James Person Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Co-Optee Yn bresennol
David MacGregor Person Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Cadeirydd Yn bresennol
Malcolm MacDonald Person Lleyg ar y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio Co-Optee Yn bresennol
Karen Jones Lay Person on the Governance and Audti Committee Co-Optee Yn bresennol
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
Anthony Parnell Swyddog In attendance, virtual
Suzanne Wride Swyddog Yn bresennol
Cyng. Alun Lenny Aelod y Cabinet Disgwyliedig
Eira Evans Secretary Yn bresennol
Rachel Morris Secretary Disgwyliedig
Julie Owens Secretary Yn bresennol
Siwan Rees Swyddog In attendance, virtual
Martin Runeckles Secretary In attendance, virtual