Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Gwener, 14eg Gorffennaf, 2023 9.00 yb, Pwyllgor Craffu Cymunedau, Cartrefi ac Adfywio

Lleoliad:   Site Visits

Cyswllt:    Kevin J Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Deryk Cundy Cadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Betsan Jones Is-Gadeirydd Disgwyliedig
Cyng. Anthony Davies Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Bryan Davies Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Terry Davies Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Rob Evans Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Handel Davies Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Ken Howell Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Denise Owen Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Martyn Palfreman Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Hugh Shepardson Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Russell Sparks Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Cyng. Michael Thomas  Aelod y Pwyllgor Disgwyliedig
Rhodri Griffiths Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Ainsley Williams Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Llinos Jenkins Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Kevin J Thomas Secretary Disgwyliedig
Martin S Davies Secretary Disgwyliedig
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig