Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 27ain Mawrth, 2024 2.00 yp, Pwyllgor Cronfa Bensiwn Dyfed

Lleoliad:   Siambr, Neuadd y Sir, Caerfyrddin. SA31 1JP ac o bell

Cyswllt:    Kevin Thomas
01267 224027
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Cyng. Peter Cooper Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Cyng. Elwyn Williams Cadeirydd1 Yn bresennol
Cyng. Dai Thomas Aelod y Pwyllgor Yn bresennol
Martin S Owens Swyddog mynediad eithriedig Yn bresennol
Gaynor Morgan Secretary Disgwyliedig
Kelly Evans Secretary Disgwyliedig
Jason Williams Swyddog mynediad eithriedig Disgwyliedig
Lynwen Davies Public Yn bresennol
Daniel Hall-Jones Secretary In attendance, virtual
Martin Runeckles Secretary Yn bresennol